Reklamačný protokol

 

Predávajúci: VERAKO s.r.o., M. R. Štefánika 3280, 075 01 Trebišov

Kupujúci:

Meno a priezvisko:  ………………………………………………………..

Ulica a číslo:  ………………………………………………………………….

PSČ, mesto:  …………………………………………………………………..

Telefón / email:  ……………………………………………………………………………………………………….

Týmto u vás reklamujem nasledujúci tovar:………………………………………………………………….

Zakúpený cez eshop: www.verako.sk                                      Dňa:  …………………………………

Popis chyby, predmet reklamácie:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Navrhujem, aby bola moja reklamácia vybavená nasledovne:

1/ Výmenou tovaru *

2/ Opravou tovaru *

3/ Vrátením peňazí *

4/ Zľavou z kúpnej ceny *

5/ Inak *        * Nehodiace sa preškrtnite

Bankový účet kupujúceho IBAN/SWIFT: …………………………………………………………………………………………….

_______________________________________________________________________________________

Vyjadrenie predávajúceho (vypĺňa predávajúci):

Reklamácia bola vybavená nasledovne:

1/ Výmenou tovaru *   2/ Opravou tovaru *     3/ Vrátením peňazí *     4/ Zľavou z kúpnej ceny *      5/ Inak *                      * Nehodiace sa preškrtnite

Reklamácia bola doručená dňa:………………………….   Reklamácia bola vybavená dňa: ……………………………

_______________________________________________________________________________________

Vzhľadom na uvedené si touto cestou uplatňujem reklamáciu vyššie uvedeného výrobku, ktorý Vám súčasne zasielam. Žiadam Vás v zmysle § 622 a nasl. Občianskeho zákonníka o výmenu poškodeného výrobku za nový.

S pozdravom,

Meno a priezvisko kupujúceho, podpis: ……………………………………………………..

Prílohy: kópia dokladu o kúpe

Košík

V košíku sa nenachádza žiadny produkt.