DENNÉ SVIETENIE

Zákon dovoľuje používať denné svietenie len za nezníženej viditeľnosti.

Znížená viditeľnosť je podľa predpisov viditeľnosť, pri ktorej sa účastníci cestnej premávky dostatočne zreteľne navzájom nevidia, ani keď nevidia predmety na ceste. Najmä:

  • od súmraku do svitania,
  • za hmly, sneženia, dažďa a
  • v tuneli

Počas zníženej viditeľnosti musíte mať zapnuté stretávacie svetlomety.